• Rada Rodziców

   • PREZYDIUM RADY RODZICÓW
    (przedstawiciele „Oddziałowych Rad Rodziców”)
    rok szkolny 2023/2024

    Klasa

    Przedstawiciel

    0

    Justyna Birnbaum

    I

    Marlena Gawlik

    II

    Adrianna Olechnowicz

    III

    Katarzyna Borowczyk

    IV

    Marlena Sularz

    V A

    Anna Klińska

    V B

    Aleksandra Bajwoluk

    VI

    Mariusz Jabłoński

    VII

    Agnieszka Danielewicz - Janiec

    VIII

    Iwona Jung


    ZARZĄD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

    Przewodnicząca – Borowczyk Katarzyna

    Sekretarz – Olechnowicz Adriana

    Skarbnik – Marlena Gawlik

     

    KOMISJA REWIZYJNA

    Przewodnicząca Komisji – Iwona Jung

    Członek Komisji – Anna Klińska

    Członek Komisji – Mariusz Jabłoński